Rok 2007 – Administrativní budova ŠKODA Mladá Boleslav

Odřezání 2ks 40m x 3m tl. 0,3m stěn a balkonů včetně dělení pro snesení jeřáby