Řezací a vrtací práce – odřezání a rozdělení řezáním ŽB stěn