Provádíme demolice hydraulickými klíny:Diavrt_foto5

  • u kompaktních stavebních materiálů
  • rozrušení masivních železobetonových konstrukcí na transportovatelné části
  • vhodné na místech se zákazem demolice odstřely (elektrické rozvodny, uvnitř objektů)

 

Garance:

  • destrukce bez hluku a otřesů
  • posunutí odřezaných dílů, popř. odtržení od izolace