VRTÁNÍ

Betonu a železobetonu

Provádíme vrtání betonu od 10 mm do 900 mm jádrovými korunkami. Od 900 mm až do průměru 2500 mm řešíme vrty formou kruhových otvorů vykroužených diamantovým lanem.

VYUŽITÍ:

 • Prostupy pro kabely a trupní rozvody
 • Kotevní vrty
 • Vrty pro dodatečné předpínání konstrukcí

VÝHODY VRTÁNÍ BETONU OD DIAVRTU:

 • Snížení nákladů oproti klasickému bourání
 • Minimální tolerance přesnosti vedení vrtů
ŘEZÁNÍ

Konstrukcí diamantovými nástroji

Řezání betonových a železobetonových konstrukcí provádíme stěnovou pilou, která se pohybuje po kolejnice a tím je zajištěn rovný řez. Řezání konstrukcí lze do hloubky 700 mm jednostranně.

VYUŽITÍ:

 • Řezání stěnových konstrukcí pro montážní otvory, pro okna a dveřní otvory
 • Řezání stropních konstrukcí a podlah
 • Řezání mostních konstrukcí

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Rychlost provedení a bezpečná demolice objektů
 • Přesnost výřezu pro jakoukoliv montáž zámečnického výrobku
FRÉZOVÁNÍ

Protiskluzových a odvodňovacích drážek

Naše společnost se v roce 2001 podílela na vývoji protiskluzové drážky ve Výzkumném ústavu zemědělství za dohledu odborníků v oboru.

VYUŽITÍ:

 • Provádíme frézování, drážkování, rýhování protiskluzových a odvodňovacích drážek i v objektech živočišné výroby
 • Frézování odvodňovacích drážek (kanálků) ve strojírenských provozech
 • Frézování drážek v oblasti živočišné výroby slouží pro bezpečný pohyb skotu

VÝHODY FRÉZOVÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Přesnost provedení roztečí drážek
 • Vysoký denní výkon při nasazení více souprav
ŘEZÁNÍ

Stavebních konstrukcí

(diamantovým lanem)

Řezání masivních stavebních konstrukcí diamantovým lanem je v současně době nejmodernější technologie a nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi.

VYUŽITÍ:

 • Řezání betonových konstrukcí o tloušťce více než 50 cm
 • Řezání mostních konstrukcí
 • Odstraňování masivních betonových dílců a stolic

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Možno řezat jakékoliv tloušťky konstrukcí – žádné omezení hloubky řezu
 • Možnost obepnutí lanem a následné odříznutí jakéhokoliv tvaru konstrukce
BROUŠENÍ, FRÉZOVÁNÍ

Betonových podlah

Vyfrézování drážek v živičném a betonovém krytu, má využití pro bezvýkopové tažení optických kabelů v komunikacích městských i mimoměstských, pro odvodnění podlah, pro připojení strojního zařízení. Dále má využití jako vodící drážka pro nevidomé.

VYUŽITÍ:

 • Odfrézování zaolejovaných vrstev a starých nebo rozrušených nátěrů
 • Zbroušení menších i větších nerovností betonových ploch před pokládkou zpevňovacích nátěrů
 • Odstranění povrchové drsnosti betonových ploch nebo při frézování zdrsnění povrchů
ŘEZÁNÍ

Kruhových otvorů

od 900 do 2500 mm

Pomocí kruhové lanové pily provádíme výřezy kruhových otvorů v železobetonových konstrukcích až do hloubky 600 mm.

VYUŽITÍ:

 • Vyřezání otvorů větších průměrů nad rámec vrtání jádrovými korunkami
 • Průměry vrtů možno provádět od 900 mm do 2 500 mm
 • Kruhové výřezy v ŽB stropech pro kruhová schodiště

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Přesné vyříznutí větších kruhových otvorů do průměru 2500 mm
 • Vyřezání kruhových otvorů ve vodorovné nebo svislé poloze
ŘEZÁNÍ

Komunikací s živičným a betonovým krytem

Řezání komunikací, betonových ploch a dilatačních spár a přesné vyřezání poškozených ploch provádíme pilami se spalovacími motory nebo s elektromotorem s vlastním pojezdem do hloubky až 400 mm.

VYUŽITÍ:

 • Proříznutí živičných, betonových a železobetonových vrstev před provedením zemních prací
 • Řezání dilatačních spár a komůrek
 • Řezání dálnic i letištních ploch

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Možnost provádění prací za provozu strojírenských linek
 • Chlazení vodou pro omezení prašnosti
ŘEZÁNÍ

Drážek v betonu a živičném krytu

Provádíme řezání drážek v betonových a živičných krytech vozovek, ošetřování trhlin a lokálních poruch ve vozovkách v šíři drážky do 20 mm a do hloubky řezu 200 mm.

VYUŽITÍ:

 • Drážky pro dodatečné uložení optických kabelů v městských komunikacích
 • Vyřezání divokých spár a komůrek v živičném a betonovém krytu (letiště, dálnice)

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Maximální možné denní výkony
 • Dodržení přesných šířek spár a komůrek
DEMOLICE

Hydraulickými klíny

Slouží k demolici betonových či železobetonových konstrukcí bez otřesů a hluku. Demolice hydraulickými klíny je vhodná v místech, kde je problém s odstřely.

VYUŽITÍ:

 • U kompaktních stavebních materiálů
 • Rozrušení masivních železobetonových konstrukcí na transportovatelné části
 • Vhodné na místech se zákazem demolice odstřely (elektrické rozvodny, uvnitř objektů)

VÝHODY ŘEZÁNÍ OD DIAVRTU:

 • Destrukce bez hluku a otřesů
 • Posunutí odřezaných dílů, popř. odtržení od izolace

4 důvody
proč Diavrt

RYCHLOST
A SPOLEHLIVOST

Díky dobrému technickému zázemí, vysoké kvalitě nástrojů a dobrému servisu zvládáme zakázky ve velmi krátkých termínech.

VYSOKÁ ÚROVEŇ
ODBORNOSTI

Disponujeme vyškolenými kapacitami, odbornými znalostmi, ty jsou nezbytné i pro realizaci velkých a složitých zakázek.

ROZSÁHLÉ
ZÁZEMÍ

Máme 14 zaměstnanců, nejvíce v našem oboru, a disponujeme 9 dodávkami. Transport je naší velkou zbraní.

DLOUHOLETÉ
ZKUŠENOSTI

Jsme na trhu 26 let a vedle našich zkušeností vám poskytneme veškeré konzultace i jistotu kvalitně odvedené práce.

Kontakty

DIAVRT, spol. s r.o.
Nerudova 3, 674 01 Třebíč
IČ: 13075497, DIČ: CZ13075497

Firma je zapsaná v OR u KOS Brno, oddíl C, vložka 636.

E-mail: [email protected]
Telefon: +420 568 841 964
Fax: +420 568 846 604
GSM: +420 602 758 284

NAVIGOVAT

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář