Naše služby

Vrtání betonu a železobetonu

Vrtání betonu   provádíme od 10mm – 900mm jádrovými korunkami. Od 900mm až do průměru 2500mm řešíme vrty formou kruhových otvorů vykroužených diamantovým lanem. Dodatečné vytváření prostupů při vrtání betonu je možné provádět ve všech polohách i dovrchně (ve směru od

Jádrové vrtání diamantovým nářadím

Využití: ve všech stavebních materiálech včetně betonu, železobetonu, v libovolných polohách od průměru 12 mm do 900 mm prostupy pro kabely a trubní rozvody vrtání kotevních otvorů pro strojní zařízení, svodidla, mýtné brány vrty pro jakostní zkoušku a složení betonu vrtání kanálů

Řezání konstrukcí diamantovými nástroji

Řezání konstrukcí do hloubky řezu 700 mm jednostranně.   Využití: řezání stěnových konstrukcí pro montážní otvory, pro okna a dveřní otvory řezání stropních konstrukcí a podlah řezání mostních konstrukcí   Garance: rychlost provedení přesnost výřezu pro jakoukoliv montáž zámečnického výrobku vzhledem

Řezání masivních stavebních konstrukcí diamantovým lanem

Řezání masivních stavebních konstrukcí diamantovým lanem je v současně nejmodernější technologie řezání a odstraňování betonových konstrukcí. Využití: Řezání betonových konstrukcí o tloušťce více než 50 cm Řezání mostních konstrukcí Odstraňování masivních betonových dílců a stolic V těžko přístupných, citlivých nebo nebezpečných objektech

Řezání komunikací s živičným a betonovým krytem

Řezání komunikací do hloubky řezu 400 mm.   Provádíme: proříznutí živičných, betonových a železobetonových vrstev před provedením zemních prací řezání dilatačních spár řezání dálnic řezání komůrek řezání letištních ploch   Garance: vysoký denní výkon řezacích prací ve všech výše uvedených stavebních

Řezání kruhových otvorů od 900mm – 2500mm

Pomocí kruhové lanové pily provádíme výřezy kruhových otvorů v železobetonových konstrukcích do tloušťky 0,6 metrů.   Provádíme: vyřezání otvorů větších průměrů nad rámec vrtání jádrovými korunkami průměry vrtů možno provádět od 900 mm do 2 500 mm kruhové výřezy v

Broušení a frézování betonových podlah

  Využití broušení a frézování: odfrézování zaolejovaných vrstev a starých nebo rozrušených nátěrů zbroušení menších i větších nerovností betonových ploch před pokládkou zpevňovacích nátěrů odstranění povrchové drsnosti betonových ploch nebo při frézování zdrsnění povrchů frézování náběhů drážkování  

Demolice hydraulickými klíny

 Provádíme demolice hydraulickými klíny: u kompaktních stavebních materiálů rozrušení masivních železobetonových konstrukcí na transportovatelné části vhodné na místech se zákazem demolice odstřely (elektrické rozvodny, uvnitř objektů)   Garance: destrukce bez hluku a otřesů posunutí odřezaných dílů, popř. odtržení od izolace  

Řezání drážek v betonu a živičném krytu

Provádíme řezání drážek v betonových a živičných krytech vozovek, ošetřování trhlin a lokálních poruch ve vozovkách v šíři drážky do 20 mm a do hloubky řezu 200 mm.   Provádíme: drážky pro dodatečné uložení optických kabelů v městských komunikacích vyřezání divokých spár a komůrek

Frézování protiskluzových a odvodňovacích drážek

  Provádíme: frézování protiskluzových a odvodňovacích drážek v objektech živočišné výroby – rozměr drážky 1,5 cm x 1,5 cm (příznivý vliv na živočišnou produkci) frézování odvodňovacích drážek (kanálků) ve strojírenských provozech   Garance: přesnost provedení roztečí drážek rychlost vysoký denní výkon při


Reference